O nás

Dějiny se sice neopakují, ale lidská blbost je všudypřítomná.

Klub vojenské historie Otakara Svitáka Blovice je zatím úředně nezaregistrované sdružení, které sdružuje zájemce nejen o vojenskou historii v okrese Plzeň-jih. Aktuálně máme dvě sekce, a to americkou a německou. Prosím při čtení informací a prohlížení fotografií našeho klubu berte na vědomí, že jsme mladý rozvíjející se klub, který tvoří studenti, a proto není výstroj a celkové vybavení nijak převratné. Budeme proto rádi za jakoukoliv pomoc a za rady od zkušenějších lidí. Nemyslíme si, že jsme dokonalí; jsme si vědomi chyb, které máme a které děláme; ale snažíme se je odstranit, ovšem s ohledem na naše (nejen) finanční možnosti.

První myšlenky na vznik klubu, který by se zabýval vojenskou historií, vznikl již v červenci 2013. Tato myšlenka však pro nedostatek zájmu zapadla a probrala se k životu až na podzim 2014, kdy se našel další nadšenec. K založení klubu jako nezaregistrovaného sdružení došlo 1. května 2015, a to se třemi členy. K oficiálnímu zaregistrování sdružení u Ministerstva vnitra dojde během jara 2018.